Volume: XIII, Issue: 1

$28.00$60.00

SKU: N/A Category:

Description

Empty Heart, empty mind – Nigel Ching

Taiyang warm disease – Jiang Zuo-Jing

Cao Ying-Fu on using Ma Xing Shi Gan Tang – Jiang Zuo-Jing

Case history: treating soft tetany – Liu Du-Zhou

Clinical logic and Bu Zhong Yi Qi Tang – Jin Zhao

Vietnamese Herbal Steam Therapies – Bruce Bentley

Fat Monk: The trigrams Mountain to Marsh – Xiaoyao Xingzhe

Qin Bo-Wei’s use of medicinal syrups – Wu Da-Zhen

Additional information

Type

Individual, Institution

Location

Australia, International